امروز: شنبه 27 مهر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

دانلود تحقیق طرح ریزی معماری

دانلود تحقیق طرح ریزی معماریدسته: معماری
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 16 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 13

طرح ریزی عبارت است از فرآیند اختصاصی كردن و نهایتاً هماهنگ كردن نیازهای محیط، كاربرد اقتصاد این فرآیند علاوه بر ارزش سودمندی یك ارزش فرهنگی نیز دارد زیرا در تهیه یك طرح برای هر فعالیت اجتماعی معمار اجباراً بر روی انجام آن فعالیت تأثیر گذار است

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

معمار معمولاً هنگامی شروع به كار می كند كه محل و نوع و هزینه یك ساختمان  مشخص شده اند.

محل شامل رفتار متغیر محیط طبیعی می شود كه باید طبق نیازهای فیزیكی ثابت انسان تغییر داده شود؛ نوع ، فرم عمومی تعیین شده توسط جامعه است كه باید طبق كاربرد خاصی كه ساختمان برای آن لازم است تغییر كند؛ هزینه متضمن اقتصاد زمین ، نیروی كار و مصالح است كه باید طوری تنظیم شود كه با مجموعه خاصی متناسب باشد.

بدینسان طرح ریزی عبارت است از فرآیند اختصاصی كردن و نهایتاً هماهنگ كردن نیازهای محیط، كاربرد اقتصاد. این فرآیند علاوه بر ارزش سودمندی یك ارزش فرهنگی نیز دارد زیرا در تهیه یك طرح برای هر فعالیت اجتماعی معمار اجباراً بر روی انجام آن فعالیت تأثیر گذار است.

طرحریزی و محیط

محیط طبیعی همزمان یك مانع و هم یك كمك است، و معمار پیگیر جلب كمك آن و دفع حملات آن است. او به منظور مسكونی ساختن و راحت كردن ساختمان باید اثرات گرما، سرما، نور، هوا، رطوبت و خشكی را كنترل كند و پتانسیل های مخرب مانند آتش، زمین لرزه، سیل و بیماری را پیش بینی كند.

روش های كنترل محیط كه در اینجا مورد ملاحظه قرار گرفته اند فقط جنبه های عملی طرحریزی هستند. معمار در زمینه های جنبه های ظاهری با آنها مواجه می شود. محل و نوع ساختمان ها در رابطه با مكان آنها، توزیع فضاها در داخل ساختمان، و سایر اجزای طرحریزی كه در زیر مورد بحث قرار گرفته اند عناصر بنیادی در زیبایی شناسی و معماری هستند.

جهت گیری

آرایش محورهای ساختمان ها و بخش های آنها روشی برای كنترل آثار خورشید، باد و بارندگی است. مسیر خورشید منظم است؛ این در نیمكره شمالی به سوی نماهای جنوبی ساختمان ها است و به نماهای شمالی آنها نمی خورد، به گونه ای كه امكان دارد با چرخاندن محور یك طرح به سوی آن یا پشت به آن برای گرما گرفته شود یا برای خنكی از آن دوری شود. در داخل ساختمان ، محور و استقرار هر فضا مقدار خورشیدی را كه دریافت می كند تعیین می نماید. جهت گیری می تواند هوا ارا از نظر گردش كنترل كند و معایب باد، باران و برف را كاهش دهد، زیرا در اكثر اقلیم ها می توان جریان های متداول را پیش بینی كرد. مشخصات محیط بی واسطه نیز بر جهت گیری تأثیر می گذارند : درختان، شكل اراضی و سایر ساختمان ها سایه ایجاد می كنند و باد را كاهش داده یا تشدید می كنند، در حالی كه منابع آب رطوبت ایجاد می كنند و خورشید را منعكس می نمایند.

طراحی

طراحی می تواند با طراحی فرم هایی از معماری كه امكان دارد آثار نیروهای طبیعی را تعدیل كنند، محیط را كنترل كند. مثلاً پیشامدگی، ابزارها، بیرون زدگی ها، حیاط ها و پیشخوان ها سایه و محافظت در مقابل باران ایجاد می كنند. سقف ها طوری طراحی می شوند كه برف را دفع كنند و آب را تخلیه كرده یا حفظ كنند. دیوارهای محافظ در اطراف ساختمان ها باد، نور و گرما را محدود می كنند.

پنجره بندی

پنجره ها وسایل اصلی كنترل نور طبیعی هستند؛ مقدار، توزیع، جهت، شدت، و كیفیت آن با تعداد، اندازه، شكل و محل استقرار آنها با مشخصات مواد نیمه شفاف تعیین می شوند.

ولی طراحی پنجره بندی تحت تأثیر عوامل دیگری نیز هست، مانند تهویه و گرمایش. چون اكثر مواد نیمه  شفاف گرما را ساده تر از دیوارهای متوسط هدایت می كنند، در اقلیم های فوق العاده پنجره ها به طور محدودی به كار می روند. نهایتاً، از آنجایی كه پنجره های شفاف رابط تماس بصری بین داخل و خارج هستند، طراحی آنها با نیازهای زیبایی و عملی مشروط می شود.

رنگ

رنگ به دلیل گستره بازتاب و جذب پرتوهای خورشید آن علاوه بر یفیت ظاهری یك كاركرد عملی طرحریزی نیز دارد. از آنجایی كه رنگ های روشن گرما را باز می تابنند و رنگ های تیره آن را جذب می كنند انتخاب مواد و رنگدانه ها ابزار مؤثری برای كنترل محیطی است.


مصالح و تكنیك ها

انتخاب مواد علاوه بر خواص آنها كه آنها را برای انسان مفید می سازند، با قابلیت آنها در مقاومت در مقابل محیط نیز مشروط می شود. یكی از كارهای معمار یافتن یك راه حل موفق برای دو شرط است : موازنه امتیازات فیزیكی و اقتصادی چوب در مقابل امكان آتش سوزی، موریانه و كپك، مقاوت به هوای شیشه و فلزات سبك نسبت به رسانندگی گرمایی بالای آنها، و بسیاری از تضادهای مشابه. جلوه های طبیعی خشن تر مانند بار سنگین برف، زمین لرزه، بادهای قوی و طوفان های تور نادو در نقاطی كه متداول هستند با وسایل فنی خاصی كنترل می شوند.

امكان دارد به دلایل مختلف هر تعداد از این كنترل ها خارج از دسترس طراح باشند. مثلاً محیط شهری آزادی جهت گیریف طراحی، پنجره بندیف و غیره را محدود می كند و مشكلات كنترل جدید مختص خود را به وجود می آورد؛ دود، گرد و خاك ، صدا و بو.

كنترل داخلی

كنترل محیط از طریق طراحی طرح و پوسته بیرونی ساختمان نمی تواند كامل باشد، زیرا حالات فوق العاده گرما و سرما، نور و سر و صدا به داخل نفوذ می كنند كه در آنجا می توانند با طراحی فضاها و با وسایل تهویه خاص بیشتر تعدیل شوند.

دما، نور و صدا همگی می توانند توسط اندازه و شكلفضاهای داخلیف روش اتصال فضاها به یكدیگر و مصالح به كار رفته در كف ها، دیوارها، سقف ها و اثاثیه، كنترل شوند. هوای گرم می تواند با تنظیم ارتفاع سقف و منابع تهویه نگهداشته شود یا آزاد شود. نور در رابطه با بافت و رنگ سطوح منعكس می شود و می تواند به وسیله دیوارهای زبر تیره كاهش یابد و توسطدیوارهای همواره روشن افزایش یابد؛ اصوات توسط بعضی از مواد انتقال می یابند و توسط مواد دیگر جذب می شوند و می توانند با شكل داخل و با استفاده از مصالح ساختمانی یا كاربردی ای كنترل شوند كه براساس چگالی، ضخامت، و بافت شان امواج صوتی را تقویت كرده یا محدود می كنند.

قبل از ورود سیستم های مكانیكی و الكتریكی در قرن نوزدهم، وسایل تهویه در معماری نقش محدودی داشتند. بخاری دیواری تقریباً تنها روش كنترل دما بود (اگرچه رومی ها سیستم آبی مدرن را برای گرمایش تابشی پیش بینی كرده بودند)؛ چراغ های سوختی و شمع باید قابل حركت می بودند و بیشتر در حوزه اثاثیه بودند تا معماری؛ همین مطلب برای آویزهای دستباف و آویزهای مورد استفاده برای مقاصد آكوستیكی صحیح است.

امروزه گرمایش، عایق بندی، تهویه هوا، نوردهی و روش های آكوستیكی به اجزای اساسی برنامه معماری تبدیل شده اند. این محافظت ها و رفاهیات صنعتی شدن محیط را آنقدر مؤثر كنترل می كنند كه معماری معاصر آزاد است از قسمت اعظم رویكردهای سنتی به طراحی محل و داخل استفاده كند یا آنها را كنار گذارد.


نقشه های معماری و تكنیك های طراحی

برای ما شواهد فراوانی وجود دارد كه مطئمن باشیم كه اكثر بناهای یادبود اسلامی قبل از اینكه ساخته شوند روی نقشه طراحی شده اند. معماران اسلامی تكنیك های رسم دنیای باستان را به ارث گرفتند كه علاوه بر نقشه های اجزایی، با توجه به ابزارهای ظریف ترسیم هندسی كه در ساختار حفاری باستان شناسی یافت شده اند نیز می دانیم خیلی اصلاح شده اند. توصیف البلوی مورخ از ساختمان مسجد ابن تولون در قاهره (9-876) تأیید می كند كه تا ورود كاغذ از چین در قرن نعهم پوست مورد استفاده بوده است. احمد (زندانی) گفته است "بیایید، در مورد ساختن مسجد چه می گویید؟" مسیحی پاسخ داد : "من آن را برای پرنس رسم خواهم كرد، برای او كه با چشمان خود ببینید، بدون یك ستون بلكه دو تا برای محراب". احمد دستور داد كه پوست ها برای وی آورده شوند، و مسجد را رسم كرد.

فایل ورد 13 ص

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

برچسب ها : طرح ریزی معماری , طرح ریزی , معماری , طرح ریزی و محیط , تکنیک های طراحی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر